Читалища

Публичното пространство възприема народното читалище като пример за устойчива културна институция със специфична мисия за опазване и развитие на традиционните ценности на нацията. Началото на  читалищното дело в България е положено през 1856 г.

Народните читалища са традиционни, самоуправляващи се български културно-просветни сдружения, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Те са юридически лица с нестопанска цел. Съвременните българските читалища са не само важни центрове за опазване и надграждане на  самобитните и традиционни за народа ни културни ценности, но средища, които стъпват върху използването на новите технологии при създаването на дейности и събития отговарящи на потребностите особено на младите в новото технологично време, създават възможности за широк достъп до информация на хората от всички възрасти.

Основните направления и приоритети в читалищните дейности са регламентирани и произтичат от Закона за народните читалища.

 Списък на телефоните номера и актуални имена на читалищни секретари и председатели на Народни Читалища към Община Варна
 

НЧ „Христо Ботев – 1928”

Секретар: г-жа  Даниела Петрова,       тел. 052/613 146               
Председател: г-жа Франциска Йорданова, моб. 0898/ 231 201
ул. „Черни връх” №62
9008 ВАРНА
mail: h.botev.varna@gbg.bg;

НЧ „Възрождение – 1870”

Секретар: г-жа Мариана Александрова, моб. 0882/ 528 194
Председател: г-жа Даринка Йовчева                                                 
ул. „Славянска” №28
9000 ВАРНА
mail: vazrozhdenie_1870@abv.bg;

НЧ „Варненски будители – 1926”

Секретар: г-жа Галя Радева, тел. 052/611 901, моб. 0889/351 153
Председател: г-жа Румянка Йоргова, тел. 052/611 901, моб. 0878/555 410
бул. „Сливница” №46
9002 ВАРНА
mail: varnenski_buditeli@abv.bg;  

НЧ „Отец Паисий – 1934”

Секретар: г-жа Даниела Колева, тел. 052/ 318 850, моб. 0895/ 647 310
Председател: г-н Костадин Бандутов, тел. 052/ 318 851            
Библиотека                                                            
ул. „Братя Бъкстон” №12А
9002 ВАРНА
mail: paisii_varna.chitalisthe@abv.bg;

Сайт: https://paisiivarna.com/   

НЧ „ Васил Левски – 1945”

Секретар: с г-жа Снежана Иванова, тел. 052/303 091,  0893/ 612 577, contact@chitalishtelevski.bg  
Председател: г-жа Лиляна Савова                                                      
Библиотека                                                тел. 052/ 302 379
ул. „Лоза” №3
9010 ВАРНА
mail: n4levski@mail.bg 
biblioteka_levski@abv.bg

НЧ „Асен Златаров – 1946”

кв. „Чайка“
Секретар: г-жа Анелия Стойчева, тел. 052/710 425, моб. 0879/ 878 427
Председател: г-н Вихрен Бенев, моб. 0888/ 205 218
жк. „Чайка”, ул.”Рупи” №3
9005 ВАРНА
mail: asen_zlatarov45@abv.bg

НЧ „Прогрес – 1927”
кв. „Виница“

Секретар: г-жа Катя Вълчанова, тел. 052/341 639, моб. 0899/ 296 712
Председател: г-жа Гергана Стоянова, моб. 0896/ 653 602
ул. „Св. Димитър Солунски” №6,
ж.к."Виница", р-н "Приморски"
9022 ВАРНА
mail: chit.progres@abv.bg;
сайт: https://www.vinica.eu/2020/08/blog-post_73.html

НЧ „Елин Пелин – 1977”

Секретар: г-жа Василена Орманова, тел. 052/728 064, моб. 0878/ 877 055
Председател: г-н Борислав Борисов, 
ул. „Елин Пелин” № 57А
9009 ВАРНА
mail: elinpelin_1977@abv.bg

НЧ „Искра – 1924”

Секретар:                                                              
Председател: г-жа Нина Кърджиева, моб. 0897/605 725
ул. "Капитан Райчо Николов" №103, ет.1
9009 ВАРНА
mail:  iskravn1924@abv.bg

НЧ „Христо Смирненски – 1946”

Секретар: г-жа Димитричка Табакова, тел. 052/746 093, моб. 0879/ 339 457
Председател: г-жа Павлина Попова, тел. 052/ 622 445, моб. 0888/ 006 625
кв. Трошево
бул. „Владислав Варненчик”, бл.49, ет.1
9000 ВАРНА
mail: smirnenski_1946@abv.bg

 НЧ „П.Р.Славейков – 1928”
жк. „Вл. Варненчик”

Секретар: г-жа Мая Друмева, тел. 052/510 305, моб. 0878/ 105 391
Председател: г-жа Грета Илиева, моб. 0878/ 203 577
Библиотекар: г-жа Пламена Христова, тел. 052/510 306, моб. 0878/ 105 386
жк. „Владислав Варненчик”,
ул. „Константин и Фружин” №21. п.к. 79
9023 ВАРНА
mail: slaveikov@abv.bg;
Сайт: https://slaveikov1928.org/

НЧ „Михаил Шолохов – 1958”
с. Казашко

Секретар: г-жа Християна Иванова, моб. 0877/509 002
Председател: г-н Валентин Фердов, моб. 0887/ 448 135
с.Казашко, Община Варна
ул. „Казашка” №19
9008 ВАРНА
mail: m.sholohov19587@abv.bg

НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1927”
с.Тополи – община Варна

Секретар: г-жа Величка Иванова, тел. 052/742 556, моб. 0899/ 330 744
Председател: г-жа Илияна Стоянова,  моб. 0887/24 76 50
с. Тополи
ул. "Д-р Липов" №11
9140 ВАРНА
Област Варненска
mail: chitalishte_topoli@abv.bg

НЧ „Просвета – 1927”
кв. „Аспарухово”

Секретар: г-жа Любка Тодорова, тел. 052/370 934, моб. 0899/ 950 506
Председател: г-н Николай Бинев, моб. 0879/ 811 222
кв. „Аспарухово”
ул. „Народни будители” №1
9003 ВАРНА
mail: prochi@abv.bg

НЧ „ Васил Левски – 1927”
кв. „Галата“

Секретар: г-жа Жасмина Тодорова,  тел. 052/378 394, моб. 0895/ 474 295
Председател: г-жа Кръстинка Кръстева, моб. 0877/ 403 865
кв. „Галата“
ул. „Кап.I ранг Георги Купов” №24
9012 ВАРНА
mail: galata_1927@abv.bg

НЧ „Димо Цонков – 1927”
с. Звездица, Област Варненска, община Варна

Секретар: г-жа Ваня Нейкова,  тел. 052/379 679, моб. 0896/ 657 034
Председател: г-жа Станислава Георгиева, моб. 0893/309 010
с. Звездица, община Варна
ул. „Феникс“ №52
9103 ВАРНА
mail: chitalishtezvezdica@gmail.com;

НЧ „Искра – 1909”
с. Константиново – община Варна

Секретар: г-жа Петранка Колева, моб. 0892/ 256 882
Председател: г-н Ивайло Иванов,  моб. 0899/ 938 333
Библиотека: Красимира Калева, моб. 0896/ 275 008
с. Константиново, община Варна
ул. ”Васил Левски” №34, п.к.9180
mail: nch_iskra_1909@abv.bg

НЧ „Възраждане – 1999”
Секретар: г-жа Галина Господинова
Председател: г-н Неждет Ахмед, тел. 052/614 343, моб. 0877/ 281 716
ул. „Габрово” №14
9008 ВАРНА
mail: necdet@abv.bg 

НЧ „Явин – 2004”

Секретар: г-н Николай Николов, моб. 0896/ 687 760
Председател: г-жа Милена Иванова,  моб. 0895/ 456 325
ул. „Марагидик” №70
кв. „Аспарухово”
9000 ВАРНА
mail: nicros@abv.bg

НЧ „Македония – 2005”
Секретар: г-жа Теменужка Петрова, тел. 052/602 801, моб. 0878/ 749 435
Председател: г-н Григор Григоров
ул. „Солун” №2
9000 ВАРНА
mail: chitali6temakedonia@abv.bg

НЧ „Филип Кутев – 2007”
Секретар: г-жа: Недялка Василева, моб. 0899/255 684
Председател: г-н Владимир Трайков, тел. 052/ 615 155, моб. 0898/544 411
ул. „Панайот Кърджиев” №2
жк. „Владислав Варненчик“
9023 ВАРНА
mail: f_kutev@abv.bg

НЧ „Свети Саркис – 2007”

Секретар: г-жа Силва Бодурян, тел. моб. 0889/112 908

Председател: г-н Масис Багдатян, тел. моб. 0879/030 303
ул. „Хан Аспарух” №15
9000 ВАРНА
mail: nchss@abv.bg

НЧ „Стара Варна – 2010”

Секретар: г-жа Руска Йорданова, тел. 052/ 654 065
Председател: г-н Ламбрин Сотиров, моб. 0888/ 490 221
ул. „Цар Калоян” №5 до Старинен храм "Св. Успение Богородично"(малката Богородица)
9000 ВАРНА
mail: bars2000@mail.bg

Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища” – Област Варна

Старши експерт: г-жа Саша Стоева, 052/320 370, моб. 0879/ 187 289
Адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 137, вх. Г
E-mail: rekicchitalishta@abv.bg; rcvn@abv.bg;

НЧ „ Ясна поляна – 2014”

Секретар: г-жа Елка Георгиева Манева
Председател: г-н Йордан Йорданов, моб.  0899/081 200
ул. „Солун“ №2
9000 ВАРНА
mail: chitaliste2014@gmail.com

НЧ „Свети Никола – 2017“

Председател: г-н Цветан Банков, 0898/585 194
ул. „Драгоман“ №14
9000 ВАРНА
mail: svt.nikola@abv.bg;

 

Facebook страница администрирана от дирекция „Култура и духовно развитие“ споделяща информация относно читалищата на територията на община Варна

https://www.facebook.com/chitalishten.informacionen.portal.varna/

Последни новини

XX ЕВРОПЕЙСКИ МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ ВАРНА 2024

XX ЕВРОПЕЙСКИ МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ ВАРНА 2024 Елена Башкирова преди първата си среща с варненската публика на откриването на Европейския музикален фестивал Варна 2024: ...

Прочети още

„Аз съм българче“ - концерт на „Варненско лято за деца“ от образователния модул на ММФ "Варненско лято"

Българската музика и танц ще бъдат във фокуса на спектакъла на младите таланти от НУИ „Добри Христов“ н а 24 март, неделя, от 11 часа във Фестивалния...

Прочети още

Пролетен салон на изкуствата 2024

На 12 март отваря врати традиционната инициатива на Община Варна Пролетен салон на изкуствата. Форумът всяка година поставя начало на сезона на културните събития в морската ст...

Прочети още

Виртуозите на Миланската Ла Скала в съвместен проект на Европейския музикален фестивал Варна и ММФ “Варненско лято”

Виртуозите на Миланската Ла Скала в съвместен проект на Европейския музикален фестивал Варна и ММФ “Варненско лято” Камерният състав на великия италиански орк...

Прочети още

Партньори и приятели