Международен музикален фестивал Варненско лято

varnafolk.com

Сцени и пространства

Община Варна


ЛЕТЕН ТЕАТЪР – ВАРНА

 

28 юли (неделя)                21:00 ч.

Официално откриване – Заедно  днес и завинаги

Концерт на всички гостуващи ансамбли със специалното участие на
АНПТ „ОДЕСОС“ при ОД МВР – Варна
 

29 юли (понеделник)      21:00 ч.

Фестивална вечер Пътуване по света с участието на ансамбли от

АРЖЕНТИНА, СЕВЕРЕН КИПЪР, ГРУЗИЯ


30 юли (вторник)            21:00 ч.

Фестивална вечер Пътуване по света с участието на ансамбли от

КОЛУМБИЯ, СЛОВАКИЯ, БАШКИРИЯ


31 юли (сряда)              21:00 ч.

Фестивална вечер Пътуване по света  с участието на ансамбли от

АРМЕНИЯ, ИСПАНИЯ, КОЛУМБИЯ


1 август (четвъртък)       21:00 ч.

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАКРИВАНЕ - ДА ОСТАНЕМ ПРИЯТЕЛИ

Гала концерт на всички участници със специалното участие на
ФА „ВАРНА“ при НЧ „ХРИСТО БОТЕВ“

 

ДЕФИЛЕТА ВЪВ ВАРНА

 

28 юли (неделя)                19:00 ч.

Фолклорна плетеница

Дефиле от площад „Независимост“ до Входа на морската градина

 

1 август (четвъртък)       19:00 ч.

Фолклорна плетеница - Дефиле от хотел „Черно море“ до Летен театър

 

                               

СЪВМЕСТНИ ПРОЯВИ

 

29 юли (понеделник)        20:30 ч.         Златни пясъци

Амфитеатър Златни пясъци - Концерт с участието на ансамбли от

КОЛУМБИЯ, СЛОВАКИЯ, БАШКИРИЯ

 

29 юли (понеделник)        19:00 ч.         Сцена Раковина

Морска градина, Варна - Концерт с участието на ансамбли от

АРЖЕНТИНА, СЕВЕРЕН КИПЪР, ГРУЗИЯ

 

30 юли (вторник)               20:30 ч.         Златни пясъци

Амфитеатър Златни пясъци - Концерт с участието на ансамбли от

АРМЕНИЯ, ИСПАНИЯ, АРЖЕНТИНА

 

30 юли (вторник)               19:00 ч.         Сцена Раковина

Морска градина, Варна - Концерт с участието на ансамбли от

КОЛУМБИЯ, СЛОВАКИЯ, БАШКИРИЯ

 

31 юли (сряда)               20:00 ч.         Владиславово
НЧ „П. Р. Славейков“ - Концерт с участието на ансамбли от

СЕВЕРЕН КИПЪР, СЛОВАКИЯ, ГРУЗИЯ

 

 

 

SUMMER THEATERVARNA

 

28 July (Sunday)                21:00

Official OpeningTogether Now and Forever

Concert of all ensembles with the special participation of
Ensemble “Odessos” by Regional Directorate of the Ministry of the Interior

 

29 July (Monday)                21:00

Festival evening A Journey around the World with ensembles from

ARGENTINA, NORTHERN CYPRUS, GEORGIA

 

30 July (Tuesday)           21:00

Festival evening A Journey around the World with ensembles from

COLUMBIA, SLOVAKIA, BASHKIRIA

 

31 July (Wednesday)       21:00

Festival evening A Journey around the World with ensembles from

ARMENIA, SPAIN, COLUMBIA

 

1 August (Thursday)          21:00

Official Closing - Staying Friends

Gala concert of all participants with the special participation of Folklore Ensemble “VARNA” by

Community center “Hristo Botev”

 

PROCESSIONS IN VARNA 

 

28 July (Sunday)                19:00

Folklore Medley

Procession from Nezavisimost Square to the Entrance of the Sea Garden

 

1 August (Thursday)          19:00

Folklore Medley

Procession from Cherno More Hotel to the Summer Theater

 

 

JOINT EVENTS

 

29 July (Monday)            20:30  Amphitheater - Golden Sands
Golden Sands Resort - Concert with ensembles from

COLUMBIA, SLOVAKIA, BASHKIRIA

 

29 July (Monday)            19:00 Stage Rakovina

Sea Garden, Varna - Concert with ensembles from

ARGENTINA, NORTHERN CYPRUS, GEORGIA

 

30 July (Tuesday)               20:30 Amphitheater - Golden Sands
Golden Sands Resort - Concert with ensembles from

ARMENIA, SPAIN, ARGENTINA

 

30 July (Tuesday)               19:00 Stage Rakovina

Sea Garden, Varna - Concert with ensembles from

COLUMBIA, SLOVAKIA, BASHKIRIA


31 July (Wednesday)         20:00 District Vladislavovo

Public cultural center “P.R. Slaveykov” - Concert with ensembles from

NORTHERN CYPRUS, SLOVAKIA, GEORGIA

Партньори и приятели