"ПАЛИТРАТА НА ПРОЛЕТТА"

ФКЦ, зала 1

Сцени и пространства

Фестивален и конгресен център Варна


"ПАЛИТРАТА НА ПРОЛЕТТА"
 концерт на танцова школа "Електра"


с участието на ТФ "Елбетица"

Партньори и приятели